Skip to main content

Archeologisch Depot krijgt fris gezicht

Cultuurhuis Bergeijk |Vanwege de herwaardering van de archeologische collectie is de presentatie van de Eicha-collectie in Cultuurhuis Bergeijk deels aangepast.

prehistorisch dorp kids proof 2022

De depotvondsten van prehistorie t/m middeleeuwen zijn opnieuw gerangschikt in afwachting van de toekomstige herinrichting van het Cultuurhuis. Tijdelijk betekent niet minder, want nu zijn bijvoorbeeld de Merovingische vondsten – zoals midden jaren vijftig bij de bouw van Rietveldhuis Van Daalen ontdekt – meer uitgelicht. Deze vroegmiddeleeuwse collectie is onderscheidend voor Bergeijk en in bruikleen van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Met uniek glaswerk, aardewerk en sieraden. Ook is een kort informatief filmpje gemaakt rondom de buidelbeker, die tijdens de opgraving helemaal gaaf uit de grond is gehaald; op basis van originele filmfragmenten van mevr. Van Daalen midden jaren vijftig en de registratie van het glasblaasproces voor de vervaardiging van een replica.

Cultuurhuisbergeijk.nl